Chung cư An Bình City Phạm Văn Đồng được thành lập dựa trên ý nghĩ đó