Mở bán Eurowindow River Park đang là Tòa nhà new năm 2017 mang chỗ đứng kim