chiếm dụng ao ước đưa đến cho cư dân một không gian sống blue & chất