Nằm ở trên khu đất “vượng khí”, nơi giao hòa của công viên Bách Thảo rợp