An Bình City Phạm Văn Đồng được xây dựng bởi Geleximco là một chủ đầu tư