Tháp A (1, 2) chung cư Dolphin Plaza: toàn bộ diện tích tháp sẽ được sử