nằm ở tại vị trí đắc địa vấp ngã bốn giao cắt giữa phô Nguyễn Cơ