THC Hoàng Cầu Tower hay còn gọi Chung cư Hoàng Cầu Skyline  là tổ hợp Siêu