Tọa lạc tại vị trí trung tâm Thủ Đô Hà Nội, Thống Nhất Complex – Tâm điểm