NGUYỄN ĐỨC TIẾN (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH)

Mobile0936 868 993 – 0902 168 193
Email: quanlyduan136@gmail.com
Website: www.dolphinplaza.net